Muizenschade in Friesland

Foto van grasland met muizenschade
DMC satellietbeeld van 28 december 2014 met het areaal muizenschade
Spot satellietfoto van 18 september 2014 met de eerste kleine plekken met muizenschade
Spot satellietfoto van 2 november 2014 met muizenschade
Spot satellietfoto van 25 december 2014 met op grote schaal muizenschade

Friesland is getroffen door een muizenplaag. Al meer dan 12 duizend ha grasland heeft zodanige schade opgelopen dat het waarneembaar wordt op satellietbeelden, zo blijkt uit onderzoek van Alterra.

Door de zachte winter en de warme droge zomer van afgelopen jaar is de muizenpopulatie in de loop van 2014 in Friesland geëxplodeerd. De muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten de wortels ervan op zodat het gras afsterft. Dit vindt op zo’n grote schaal plaats dat hele regio’s er in Zuid-Friesland als prairielandschap uitzien.

De muizenschade vindt plaats op zo’n grote schaal dat het zelfs waarneembaar is op satellietbeelden uit Groenmonitor.nl van Alterra; deze geeft de actuele biomassa kaart van Nederland weer. Het satellietbeeld van 28 december laat zien dat de muizenschade explosief is toegenomen in grote delen van Zuid-Friesland. Dit beeld is gebruikt om het areaal met muizenschade te karteren. Het zwart omlijnde oppervlak beslaat 15.200 ha. Met behulp van de BRP gewasopgave van de boeren (de oude Mei-telling) is het mogelijk om het areal grasland binnen deze gebieden te bepalen. Het totale areaal grasland dat is aangetast door de muzenschade komt dan op 12.100 ha. Let wel, dit is het areaal dat in kaart kan worden gebracht met satellietbeelden, wat betekent dat het gras al behoorlijke schade moet hebben opgelopen. Het is goed mogelijk dat de muizenpopulatie grotere gebieden bestrijkt, maar dat de grasschade nog niet zo groot is dat deze kan worden gekarteerd met satellietbeelden.

Het volledige nieuwsbericht met gedetailleerde satellietbeelden kan worden gedownload via deze link.