About

De groenmonitor is een initiatief van Alterra, Wageningen UR. Op basis van DMC, Formosat en Landsat satellietbeelden wordt zo mogelijk wekelijks of vaker een update van de groenindex kaart gemaakt, zodat gewasgroei en natuurontwikkling te volgen zijn.

De originele DMC en Formosat satellietbeelden zijn afkomstig van het Nationaal Satelliet Dataportaal, een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met het ministerie van EL&I.

De originele Landsat beelden zijn afkomstig van de browser en download faciliteit van de US Geological Survey.