Nieuws

 • 14 September 2023
  De Groenmonitor.nl geeft acte de presence op de ESA open dag op 7 en 8 oktober in het technisch centrum ESTEC van het Europese Ruimtevaartcentrum in Noordwijk. Hier zullen we demonstraties en uitleg... meer
 • Groenindex waardes voor grasland op 13 augustus 2022
  17 August 2022
  Vanaf begin juli heeft het vrijwel niet meer geregend in Nederland. Dat dit gevolgen heeft voor het gras zien we dagelijks aan ons gazon en aan de weilanden die langzaam veranderen in bruingele... meer
 • Gescheurde graslandpercelen
  01 April 2022
  Met het mooie weer in maart zijn ook de boeren weer actief geworden op hun grond. Op de graslandpercelen is, naast een sporadische maaisnede, een flink aantal percelen gescheurd (foto) om opnieuw in... meer
 • Winterbedekking eind maart 2022
  28 March 2022
  Winterbedekking (wintergraan, vanggewas of groenbemester) heeft een positieve effect op de fysische bodemstructuur (o.a. verslemping, winderosie), werkt positief op de vochtregulatie in de grond,... meer
 • 17 November 2021
  Naast de bouwland monitoring service heeft de Groenmonitor nu ook een grasland monitoring service ontwikkeld waarin een aantal grasland indicatoren worden gedetecteerd. Dit zijn (i) de maaisnedes met... meer
 • 28 June 2021
  Gemeentes steven naar een groene leefomgeving in hun buurten en wijken. Om het gemeentelijk groen en het gevoerde groenbeleid te monitoren ontbreken echter vaak objectieve gegevens. Hoe groen een... meer
 • 06 May 2021
  Meten is weten. Melkveehouders hebben daar voor het bepalen van grasopbrengst en -kwaliteit grote behoefte aan. Onderzoek, uitgevoerd binnen het project DISAC, toonde aan dat grasopbrengst met... meer

Pages

Subscribe to Front page feed