Droogte heeft minder impact dan in 2018

Groenindex waardes voor grasland op 13 augustus 2022
Groenindex waardes voor grasland in augustus 2018

Vanaf begin juli heeft het vrijwel niet meer geregend in Nederland. Dat dit gevolgen heeft voor het gras zien we dagelijks aan ons gazon en aan de weilanden die langzaam veranderen in bruingele  prairielandschappen. Of dit in geheel Nederland in even grote mate gebeurd is echter lastiger te zien. Daarvoor moet je de groenheid van het gras kunnen bepalen. Dit kan tegenwoordig met satellietbeelden. Deze kunnen “vertaald” worden naar een groenindex die de hoeveelheid groene biomassa kwantificeert.

Op deze manier kunnen we de droogte impact op grasland kwantificeren en vergelijken met de droogte impact van eerdere jaren. Uit de analyse blijkt dat de droogte inmiddels serieuze schade aan het grasland heeft opgeleverd op de zandgebieden in Nederland (Oost-Overijssel, Gelderland, delen van Brabant en Limburg en de kustgebieden). Daarnaast heeft Zeeland het zwaar te verduren. Op de klei- en veergronden in Groningen. Friesland en Noord- en Zuid-Holland lijkt het met de droogtestress nog wel mee te vallen.

Als we de groenindex kaarten van de verschillende jaren met elkaar vergelijken staat 2022 op een tweede plek na 2018 wat betreft droogteschade aan grasland. De droogteschade in 2018 was duidelijk ernstiger en wijder verspreid dan in 2022.

Er lijkt nog geen einde aan de droge zomer van 2022 te komen. De verwachting is dan ook dat de grasconditie verder zal verslechteren. De Groenmonitor.nl zal de situatie op de voet volgen en in kaart brengen.

Een uitgebreide versie van dit verhaal met meer achtergrond info en meer detail informatie vind je onder deze link.