Disclaimer

Alterra, Wageningen UR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande het gebruik van de Groenmonitor data.