Monitoring van Gemeentelijk Groen

Gemeentes steven naar een groene leefomgeving in hun buurten en wijken. Om het gemeentelijk groen en het gevoerde groenbeleid te monitoren ontbreken echter vaak objectieve gegevens. Hoe groen een wijk precies is en of dat in positieve zin veranderd over de jaren zijn vragen die erg moeilijk te beantwoorden zijn. Om hierop een antwoord te geven heeft Wageningen Environmental Research (WENR) een monitoring service van het gemeentelijk groen ontwikkeld waarmee op basis van satellietbeelden de groenheid wordt gekwantificeerd en gemonitord. 

Meer hierover in deze brochure.