satelliet

Grasland monitoring service

Naast de bouwland monitoring service heeft de Groenmonitor nu ook een grasland monitoring service ontwikkeld waarin een aantal grasland indicatoren worden gedetecteerd. Dit zijn (i) de maaisnedes met (ii) maaidatum, (iii) de mate van extensief dan wel intensief graslandbeheer, (iv) de heterogeniteit binnen het perceel en (v) of en wanneer het grasland gescheurd wordt of niet. Meer informatie is te vinden in deze brochure.

Monitoring van Gemeentelijk Groen

Gemeentes steven naar een groene leefomgeving in hun buurten en wijken. Om het gemeentelijk groen en het gevoerde groenbeleid te monitoren ontbreken echter vaak objectieve gegevens. Hoe groen een wijk precies is en of dat in positieve zin veranderd over de jaren zijn vragen die erg moeilijk te beantwoorden zijn. Om hierop een antwoord te geven heeft Wageningen Environmental Research (WENR) een monitoring service van het gemeentelijk groen ontwikkeld waarmee op basis van satellietbeelden de groenheid wordt gekwantificeerd en gemonitord. 

Bouwland Monitoring Service

De Groenmonitor introduceert de bouwland monitoring service! Voor iedere akker in Nederland kan nu de gewasgroei met de bijbehorende boerenactiviteiten worden gevolgt op basis van satellietbeelden. Voor ieder perceel wordt bepaald wanneer het ploegen, zaaien en oogsten van het gewas heeft plaatsgevonden. De gewasopkomst wordt ook bepaald op objectieve en uniforme manier over geheel Nederland adhv het groener worden van de percelen. Een eventueel vanggewas in de winter is ook onderdeel van de gewasmonitoring. Met deze informatie kan de boer nog beter zijn gewasgroei volgen.

Groenmonitor 2.0

Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er dan ook zijn: de nieuwe Groenmonitor website!!

De Groenmonitor2.0 heeft naast de vertrouwde NDVI groenindex beelden nu ook satellietfoto's (zogenaamde RGB beelden) en WDVI groenindex beelden. En alles near real-time in 10 m resolutie. 

Eerste beeld van 2016

Het eerste beeld van 2016 is toegevoegd aan de Groenmonitor.nl!

Het betreft een gecombineerd beeld van de DMC en de Landsat-8 satellieten, welke beide een gedeeltelijk bewolkt beeld genereerden op 10 januari 2016 met een uur verschil ertussen. Het gecombineerde groenindex beeld is voor de helft onbewolkt, terwijl de afzondelijke beelden een bewolkingsgraad van ongeveer 60% en 75% hadden. op deze manier kan de bedekkingsgraad van Nederland in de Groenmonitor verder worden opgeschroefd!

 

Algen in het IJsselmeer

DMC satellietbeeld van 26 juni 2014 met algen in het IJselmeer

Niet alleen het landoppervlak verandert voortdurend, ook het open water laat soms opmerkelijke dingen zien. Op het satellietbeeld van 26 juni zien we van alles drijven in het IJsselmeer. In eerste instantie denk je misschien aan schuimende golven, maar de rode kleur geeft aan dat het plantaardig materiaal met bladgroen is, wat ook wordt bevestigd door de groenindex waardes die kunnen oplopen tot 0.6 wat normaal al een gesloten gewas aangeeft. Het moeten dus algen of waterplanten zijn. Gezien de vormen zal het wel om algen gaan.

Subscribe to RSS - satelliet