sentinel

Grasland monitoring service

Naast de bouwland monitoring service heeft de Groenmonitor nu ook een grasland monitoring service ontwikkeld waarin een aantal grasland indicatoren worden gedetecteerd. Dit zijn (i) de maaisnedes met (ii) maaidatum, (iii) de mate van extensief dan wel intensief graslandbeheer, (iv) de heterogeniteit binnen het perceel en (v) of en wanneer het grasland gescheurd wordt of niet. Meer informatie is te vinden in deze brochure.

Subscribe to RSS - sentinel