Bouwland Monitoring Service

De Groenmonitor introduceert de bouwland monitoring service! Voor iedere akker in Nederland kan nu de gewasgroei met de bijbehorende boerenactiviteiten worden gevolgt op basis van satellietbeelden. Voor ieder perceel wordt bepaald wanneer het ploegen, zaaien en oogsten van het gewas heeft plaatsgevonden. De gewasopkomst wordt ook bepaald op objectieve en uniforme manier over geheel Nederland adhv het groener worden van de percelen. Een eventueel vanggewas in de winter is ook onderdeel van de gewasmonitoring. Met deze informatie kan de boer nog beter zijn gewasgroei volgen. Het geeft daarnaast kwantitatieve informatie over de gewasopbrengst en een compleet overzicht van de status van alle bouwland gewasssen in Nederland.

Meer informatie vind u in deze brochure. Schroom niet contact op te nemen bij interresse!