Groenmonitor 2.0

Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er dan ook zijn: de nieuwe Groenmonitor website!!

De Groenmonitor2.0 heeft naast de vertrouwde NDVI groenindex beelden nu ook satellietfoto's (zogenaamde RGB beelden) en WDVI groenindex beelden. En alles near real-time in 10 m resolutie. 

Daaroverheen geprojecteerd zijn de landbouwpercelen van Nederland. Als je erop klikt krijg je de NDVI groeicurve te zien van het perceel van het desbetreffende jaar. Deze informatie op perceelsniveau is opgeslagen in de AgroDataCube, samen met een veelheid aan andere informatie (bodemdata, weersgegevens, hoogte, etc.) en beschikbaar middels deze link.

De nieuwe satellietbeelden zijn ook beschikbaar als WMS en WCS webservices voor professioneel gebruik in andere websites of apps. Neem daarvoor contact op met de Groenmonitor.

Een instructievideo vind je hier.