Bouwland areaal heeft 45% winterbedekking

Winterbedekking eind maart 2022

Winterbedekking (wintergraan, vanggewas of groenbemester) heeft een positieve effect op de fysische bodemstructuur (o.a. verslemping, winderosie), werkt positief op de vochtregulatie in de grond, verkleint de kans op uit- en afspoeling van mineralen en residuen naar het oppervlakte- en ondiepe grondwater en zorgt voor een betere biotoop voor akkervogels en andere dieren gedurende de winterperiode en daarmee tot een verbetering van de biodiversiteit.

Op basis van alle onbewolkte satellietbeelden van afgelopen winter t/m eind maart heeft de Groenmonitor de winterbedekking van alle bouwland percelen berekend. De figuur geeft een overzicht van de winterbedekking van alle bouwland percelen. Duidelijk is te zien dat voornamelijk op zandgronden percelen wintergroen zijn, waar het verplicht is om na de maïsoogst een vanggewas te telen. Eind maart heeft 45% (291.350 ha) van alle bouwland percelen (649.408 ha) een winterbedekking. Wordt er alleen gekeken naar percelen op zandgronden (254.618 ha), dan is 59% wintergroen (150.315 ha)

Winterbedekking is een van de bouwland markers van onze bouwland monitoring service. Indien u geïnteresseerd bent in deze service en meer wilt weten over de mogelijkheden en kosten hiervan, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Wouter Meijninger (Wageningen Environmental Research, Email: wouter.meijninger@wur.nl, Tel: 0317 481126)