Graskwantiteit steeds beter te meten met satellieten

Meten is weten. Melkveehouders hebben daar voor het bepalen van grasopbrengst en -kwaliteit grote behoefte aan. Onderzoek, uitgevoerd binnen het project DISAC, toonde aan dat grasopbrengst met satellietbeelden heel redelijk te voorspellen is, maar niet de graskwaliteit, specifiek het ruw eiwitgehalte van gras. Het volledige verhaal vind u in dit artikel.